วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
CSR

โออิชิสานต่อโครงการ น้ำดื่มสะอาด ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ชุมชน

 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคในชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญยังคงเป็นปัญหาที่ถูกมองข้าม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพด้านการผลิตเครื่องดื่ม ตลอดจนเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสังคม-ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน โดยการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ด้วยการส่งทีมวิศวกรและฝ่ายประกันคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจปัญหาและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดที่ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง

 

ในปีนี้โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2561) โรงเรียนวัดพืชนิมิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2563) และล่าสุด โรงเรียนวัดสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

โอกาสนี้ นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร อาทิ นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม นายสุรอรรถ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนางมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการให้กับทางโรงเรียน โดยมี นายธานินทร์ แซ่เตียว ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสำนักบก และนางสาวจำเรียง ไพบูลย์บัญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักบก เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชมที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มและอาหารโออิชิของเรา การจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจำนวนรวมแล้วกว่า 2,000 คน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภาพรอยยิ้มของเด็ก ๆ ในวันนี้ จะเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินหน้าขยายโครงการน้ำดื่มสะอาดไปยังชุมชนอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน”

 

ด้าน นางสาวจำเรียง ไพบูลย์บัญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักบก กล่าวว่า “โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญตามต่างจังหวัดยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มเพราะขาดความรู้ด้านการจัดทำระบบน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน การที่เด็ก ๆ ดื่มน้ำไม่สะอาดอาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ท้องเสีย หรืออาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่หนักกว่านั้น โรงเรียนของเรามีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนสองร้อยกว่าคน ดังนั้นการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานให้กับเด็ก ๆ และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้บริโภค จึงไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้พวกเราดีใจและขอขอบคุณความตั้งใจจริงความทุ่มเทของทีมโออิชิที่มาปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนของเรา”

 

เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ จากโออิชิที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน