วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
LIFESTYLE

“Max Card” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์ม แคลอรี่ เครดิต ชาเลนจ์ หรือ ซีซีซี ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกายเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์จากแมกซ์ การ์ด

 

แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส บริษัทในเครือ PTG ยังคงเดินหน้าสรรหาสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ดี ๆ ให้แก่สมาชิก Max Card อย่างเต็มแมกซ์เหมือนเช่นเคย ล่าสุด ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge หรือ CCC ที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสติถิการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน โดยมีนายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมการประชุมและการเสวนาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันนี้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพทั้งกายใจ สติปัญญาและที่สำคัญคือมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge หรือ CCC นี้ถือเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมา ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังหรือการเล่นกีฬา เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนไทยทั้งประเทศ โดยประชาชนที่ออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน CCC จะได้รับ CCC points เพื่อแลกรับของรางวัล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การให้ส่วนลดและการแลกซื้อสินค้า จากพาร์ทเนอร์ภาคเอกชนที่ร่วมอยู่ในภาคีเครือข่าย ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาผ่านแอปพลิเคชัน CCC เพื่อให้ประชาชนที่ชอบการท่องเที่ยวสามารถสะสม CCC points เพื่อแลกรับของรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกัน “พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมประเทศไทย” ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CCC ได้แล้ววันนี้ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคน และทุกท่านสามารถตามติดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและอัพเดทสิทธิพิเศษใหม่จาก Max Card ตลอดเวลา ที่ Max Rewards App  หรือ www.ptmaxcard.com