วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
HEALTH

3เอ็ม เดินหน้าสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตโรงเรียน  ตั้งเป้า 100 โรงเรียน 23 ประเทศ ภายในปี 2567

 

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปทั่วโลกนั้นเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอย่างเด็กๆ ทาง 3เอ็ม จึงประกาศความตั้งใจในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นบนท้องถนนดีขึ้นให้กับ 100 โรงเรียน ฟใน 23 ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย ภายในปี 2567

 

ซึ่งผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า กว่า 46% ของผู้ทำผลสำรวจสูญเสียสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ชิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผลสำรวจทั่วโลกที่คิดเป็น 33% เท่านั้น ขณะเดียวกันผลสำรวจ Vaccines for Roads Big Data Tool ของ International Road Assessment Programme’s (iRAP) หน่วยงานการกุศลที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มยุโรป ที่กำหนดเกณฑ์นานาชาติเพื่อยกระดับถนนให้มีความปลอดภัยภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถเข้าใจตรงกันทุกประเทศ เผยว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 2,000 คนและบาดเจ็บ 54,000 คนทุกวันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ในส่วนของประเทศไทย รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยองค์กรอนามัยโลกได้เผยว่า ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 หรือที่เรียกกันว่า “เจ็ดวันอันตราย” จากสถิติมีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 2,700 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 333 ราย