วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
CSR

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จับมือ Blueleaf Energy ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนในการผลิตเครื่องดื่ม

 

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ หรือ ทีเอพี กรุ๊ป เดินหน้าครั้งสำคัญสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ได้ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเครื่องดื่มในโรงผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายตามแผนแม่บท“Brew A Better World” เพื่อความยั่งยืนของไฮเนเก้น

 

โครงการ TAP’s Brewed by the Sun อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของไฮเนเก้น ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่อาจได้ผลกระทบจากโรงงานการผลิต โดยนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่ได้จากการติดตั้งแผงโซลาร์เข้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้ภายในโรงผลิตและกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม

 

ถัม ฉี หยวน (Thum Chee Yuen) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่เราทำไป เราต้องแน่ใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต การบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งความมุ่งมั่นและจุดหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเป็นไปตามพันธกิจที่ไฮเนเก้นได้วางไว้ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์โดยสุทธิ (net zero) ทุกคนมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเราตระหนักถึงความรับผิดชอบและได้ลงมือทำให้เกิดขึ้นในวันนี้”

 

ภายใต้แนวทางของไฮเนเก้น ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ได้ติดตั้งระบบแผงโซลาร์สมรรถนะสูงที่โรงเบียร์ของทีเอพี กระบวนการผลิตที่ได้จากพลังงานสะอาดของแสงอาทิตย์ ย้ำให้เห็นถึงพันธกิจของทีเอพีที่ต้องการเดินไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ทั้ง 100% พร้อมกับช่วยทำให้ไฮเนเก้นบรรลุพันธกิจในการเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์โดยสุทธิในโรงงานผลิตทุกแห่งภายในปี 2030 และสร้างสมดุลให้ระบบห่วงโซ่มูลค่าในปี 2040

 

โครงการโซลาร์ฟาร์ม TAP’s Brewed by the Sun  ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ เทียบเท่าได้กับสนามฟุตบอล 2 สนาม เมื่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสำหรับการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานคิดเป็น 30% ของพลังงานทั้งหมดในการผลิต และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนของกระบวนการผลิตเบียร์ได้ถึง 720 ตัน CO2e ต่อปี หรือ 1.48 kgCO2e/HL ตลอดกรอบระยะเวลา 10 ปี

 

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการโซลาร์ฟาร์ม ทีเอพีจะผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละปี เทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน จำนวน 736 ครัวเรือน หรือ คิดเป็นประมาณ 30% ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบลไทรใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเบียร์ตั้งอยู่

 

ตามความร่วมมือภายใต้โครงการ Brewed by the Sun นี้ ทีเอพีได้เซ็นสัญญาซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัท Blueleaf Energy หนึ่งในกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในเอเชีย โดย Blueleaf Energy ทำหน้าที่ลงทุน ออกแบบ สร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบตลอดอายุสัญญา

 

รัคหุราม นาตระจัน (Raghuram Natarajan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท Blueleaf Energy กล่าวว่า “ด้วยฐานที่มั่นคงในเอเชีย Blueleaf Energy ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับไฮเนเก้นในการดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุ ด้วยการจัดทำโครงการโซลาร์ฟาร์มของทีเอพีในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเห็นแนวโน้มที่ดีในภูมิภาคนี้ ที่มีการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้เพิ่มขึ้น เมื่อผู้นำในอุตสาหกรรมนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทางเลือกพลังงานที่สะอาด เชื่อถือได้ และประหยัดต้นทุน ไปใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น จะเป็นการวางมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบได้”