วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
SOCIETY

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ บาโอจิมอบรองเท้าพยาบาลให้กับ โรงพยาบาลเทียนฟ้า

 

นายชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ ชยาภิรตานนท์ และ นายหลิน เซ้า หวย มอบรองเท้าพยาบาล ให้กับ โรงพยาบาลเทียนฟ้า และศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ มูลค่ากว่า 270,000 บาท โดยมี นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และนายสมัย กวักเพฑูรย์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้า เมื่อเร็วๆ นี้