วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
SOCIETY

เข้าสู่ปีที่ 7 แล้วกับการพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) โดย หนุ่ย – ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator ที่ล่าสุดเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น7 พร้อม “พอแล้วดี MARKET” ตลาดนัดที่นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจแบบเกื้อกูล ตน ชุมชน และโลก ผ่านการออกร้านของเหล่า พอแล้วดี The Creator ทั้ง 6 รุ่น จำนวน 18 แบรนด์/ร้านค้า อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ที่ผลิตจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติของไทย รวมถึงกระบวนการผลิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในบรรยากาศสบายๆ ตามสไลต์พอแล้วดี ระหว่างวันที่ 28 – 30 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ ศิวาเทล เพลินจิต

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เฟซบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator