วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
SOCIETY

พลัสฯ โชว์ศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ล่าสุด

 

อนุกูล  รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จากประวาลทอง  ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานนี้ ณ อาคารสิริแคมปัส เมื่อเร็วๆ นี้

 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่มมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอาคารและที่อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญในด้านของสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึก และเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทั้งนี้พลัสฯ ยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานผ่าน ISO ต่างๆที่ได้รับการการันตีคุณภาพระดับสากล  เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกบ้านหรือผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

 

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์กว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 17 ล้าน ตารางเมตร ผู้ที่สนใจบริการสามารถดูข้อมูลได้ทาง https://www.plus.co.th หรือโทร. 02-688-7555