วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
BUSINESS

ACC ตัวจริงเรื่องกัญชง ฟาร์มไฮเท็คครบวงจรปลูก 3 ระบบ กว่า 5,000 ต้น ตัดช่อดอกกัญชงขายแล้ว รับรู้รายได้ทันที มั่นใจสร้างผลตอบแทนสูง

 

นางสุพิน ศิริโภค รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC กล่าวว่า “ธุรกิจกัญชง เป็นธุรกิจใหม่ที่ กลุ่ม ACC ได้วางแผนการลงทุนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเป็น 1 ใน 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย ACC วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล และมีมูลค่าในตลาดโลกที่ใหญ่มาก พร้อมมีอัตราการเติบโตสูง  ซึ่ง ACC จะใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ 1.พัฒนาสายพันธุ์ 2. พัฒนาระบบปลูกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถปลูกได้มากกว่า 3 รอบต่อปี  3. ธุรกิจสารสกัดจากกัญชง 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  โดยล่าสุด บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่ม ACC ได้ทำฟาร์มปลูกกัญชงระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้ง 3 ระบบ อาทิ แบบระบบปิด ( Indoor Farm) แบบโรงเรือน (Green House) และแบบปลูกกลางแจ้ง (Outdoor Farm) โดยปลูกจำนวนกว่า 5,000 ต้น และเริ่มปลูกขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เริ่มเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชงเมดิคัลเกรด ที่จังหวัดชลบุรี และพร้อมจำหน่าย ช่อดอกแห้ง และรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 3 นี้

 

“ACC ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกัญชงเชิงอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากธุรกิจต้นน้ำ คือเป็นผู้ปลูกกัญชงเชิงอุตสาหกรรมระบบปิด มาตรฐานเมดิคัลเกรด หรือเชิงเภสัช ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 50 ล้านบาท และได้ร่วมมือกับทีมวิจัย พัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนากัญชงเชิงเภสัช ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้ใช้พื้นที่การวิจัย ณ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งคาดว่ารับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 3 มั่นใจปีหน้า รับรู้รายได้จากกัญชงเต็มปี คาดดันผลประกอบการโตแรง โดยมีกำลังการผลิตช่อดอกแห้งอย่างน้อย 5 ตันต่อปี และสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่างมั่นคงให้กับ ACC เนื่องจากกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของโลก อีกทั้งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ได้ผ่านกฎหมายปลดกัญชงออกจาก ยาเสพติดประเภท 5 (ยกเว้นช่อดอก) โดยอุตสาหกรรมกัญชงเกี่ยวข้อง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ 1.เส้นใยกัญชง (Fiber Hemp) 2. เมล็ดกัญชง (Hemp Grain) 3. กัญชงเชิงเภสัช (Pharma Hemp) ซึ่งเน้นการสกัดสาร Cannabidiols จากช่อดอกกัญชง ที่มีสาร CBD สูง แต่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2%  ACC จะมุ่งเน้น ธุรกิจกัญชงเชิงเภสัช เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ ได้อย่างกว้างขวางและมีมูลค่าตลาดสูง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจของ ACC Group ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสุพิน กล่าวเสริม