วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
BUSINESS

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน TACC 2022 พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้าน Business Transformation

 

อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของอาร์เอส กรุ๊ป คือการพัฒนาคนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ รวมถึงผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงนักธุรกิจและเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ RS Young Blood ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ ผ่านการทำงานของทุกหน่วยธุรกิจ ที่คนทุกรุ่นสามารถมาใช้ชีวิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อทำงานร่วมกันได้

 

โดย อาร์เอส พร้อมที่จะจับมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเติมแรงบันดาลใจ เติมความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมให้นิสิต-นักศึกษาทุกคนได้หาประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อนจะเรียนจบและออกมาทำงานจริง โดยล่าสุด ได้จัดงาน RS OPEN HOUSE เปิดบ้านต้อนรับให้นิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางการบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6  (Thailand Accounting Case Competition 2022) จำนวน 15 ทีม ได้รู้จักและเข้าใจอาร์เอส กรุ๊ป ยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร และเยี่ยมชมธุรกิจในเครืออาร์เอส กรุ๊ป

 

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในวันนี้อาร์เอส ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมาก นอกจากเราจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังและศักยภาพของ Entertainmerce business model ที่ประสานความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ของธุรกิจสื่อและบันเทิงเข้ากับธุรกิจคอมเมิร์ซแล้ว เรายังมีภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ตามหา Passion ของตัวเองอีกด้วย จึงคาดหวังว่าทุกคนที่มาแข่งขันในครั้งนี้จะได้ประโยชน์กลับไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเก่งและแก้โจทย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่อยากให้ทุกคนมี Teamwork ในการทำงานร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันไปต่อยอดในการเรียนต่อหรือการทำงานจริงในอนาคต”

 

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ประธานคณะทำงานการจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมถ์ เผยว่า “การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาวิชาบัญชีฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาให้เข้าใจถึงปัญหาการบริหารองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม ที่ผ่านมาเราจะคัดเลือกบริษัทที่เป็นมหาชนและมีความโดดเด่นเข้ามาเป็น Case Study ซึ่งในปีนี้ต้องขอขอบคุณ อาร์เอส กรุ๊ป ที่ให้เราใช้เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่สามารถถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ด้าน Business Transformation ที่ประสบความสำเร็จให้แก่นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการบัญชี การตลาด การสร้างแบรนด์ และการบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการศึกษาต่อหรือทำงานในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 94 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 จำนวน 15 ทีม และจะทำการตัดสินในวันที่ 3 กันยายนนี้”

 

คณาพร เกิดกลิ่นหอม หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ตัวเองเรียนด้านบริหารธุรกิจ มองว่าการแข่งขันนี้มีความน่าสนใจ เราเห็นรุ่นพี่ที่แข่ง เห็นคำถามแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการอ่านข้อมูล และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ ในแง่การแข่งขันก็รู้สึกว่าท้าทาย พอเราทำชิ้นงานเสร็จก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ทั้งกลุ่มรู้สึกภูมิใจมากที่ผ่านเข้ารอบมาได้ เพราะอาร์เอส กรุ๊ป นับเป็นเคสที่ยากมาก ด้วยตัวโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใครด้วย มันท้าทายจริงๆ ซึ่งการมาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้เรารู้จักและเข้าใจในตัวธุรกิจของ อาร์เอส มากขึ้น และพร้อมที่จะนำไปตอบโจทย์ที่ได้รับมา นอกจากนี้ ยังประทับใจมากที่ เฮียฮ้อ ได้พูดถึงจุดแข็งของพนักงานและผู้บริหารที่นี่ เพราะไม่ว่าความท้าทายอะไรที่จะเกิดขึ้น อาร์เอส ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และพร้อมที่จะลุยเข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสเสมอ เพื่อที่จะขยาย ecosystem ของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ผู้บริหารและพี่ๆ พนักงานของอาร์เอส ที่ทุ่มเทมาให้ข้อมูลต่างๆ แบบเต็มที่ พวกเราพร้อมที่จะนำไปใช้ตอบโจทย์ที่ได้รับมาแล้ว”