วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
SOCIETY

ดีป้า เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นประธานเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 2 กว่า 40 คน โดยหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผู้นำเมืองควรรู้ และการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศอีกด้วย โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นาย ณพล ชยานนท์ภักดี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา ดร.ภาสกร ประถมบุตร ร่วมงาน ณ โรงแรมโนโวเทล ถนนสุขุมวิท20  เมื่อเร็วๆนี้