วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
BUSINESS

บุญรอด ซัพพลายเชนผนึก พงษ์ระวีเสริมจุดแข็งขนส่งวัตถุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูง

 

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยแนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ คือ การมุ่งยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ผนึกกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง “ลินฟ้อกซ์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้าและขนส่งจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อผสานกับความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งมีเครือข่ายการขนส่งสินค้ากระจายไปยังทั่วประเทศไทย การได้องค์ความรู้ระดับโลก เทคโนโลยี วิธีการ ตลอดจนหลักในการทำงานจากพาร์ทเนอร์ จึงช่วยเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้า ไม่แค่ในประเทศไทยแต่สามารถขยายไปยังระดับภูมิภาค

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนในการขยายธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดมากขึ้น ล่าสุด ผนึกกับพันธมิตรระดับอาเซียน อย่างบริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งมีความชำนาญในการขนส่งวัตถุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูงหรือสินค้าอันตราย (DG : Dangerous goods) เช่น เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฯ ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยปัจจุบันมีรถขนส่งเพื่อให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้ามากกว่า 350 คัน มีศูนย์การดำเนินงาน 14 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, ขอนแก่น, ยโสธร, พิจิตร, ชัยนาท, สระบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพ, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง

 

ที่ผ่านมา บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ อาทิ British Standards Institution(BSI) และ กรมการขนส่งทางบก รวมถึงได้รับรางวัลการันตีมากมายจากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ Oil Industry Environmental Safety Group Association (IESG)

 

ทั้งนี้ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารซัพพลายเชนที่มีเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานในการสร้างความแข็งแกร่งให้ขยายไปในระดับภูมิภาคต่อไป โดยให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ Logistics services, Customer services, Planning services และ Digital service บริษัทฯ สามารถรองรับปริมานคลังสินค้าพื้นที่ 3.1 แสนตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับปริมาณสินค้ามากถึง 380 ล้านชิ้นต่อปี มีจุดกระจายสินค้าทั่วประเทศกว่า 13 จุด เพื่อขนส่งและกระจายสินค้าได้ถึง 1.8 แสนเที่ยวต่อปีจากจำนวนลูกค้าในประเทศ ทั้งในประเภทค้าส่ง 250 ราย และค้าปลีก 3 แสนราย

 

สำหรับความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จุดแข็งของบุญรอดฯ คือประสบการณ์ด้านการบริหารซัพพลายเชนที่มีเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร เมื่อผสานกับความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งวัตถุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูง ของ บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เชื่อว่าจะสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะก่อให้เกิดประโยชน์จากขนาดธุรกิจที่ขยายใหญ่(Leverage economy of scale) พร้อมยกระดับการให้บริการธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อการเติบโตในอนาคตร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค