วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
CSR

สหโคเจนร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์โครงการโซลาร์รูฟท็อป เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี

 

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า “ถือเป็นความก้าวหน้าในการสานต่อความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจบริการสุขภาพ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยราช กรุ๊ป ในฐานะบริษัทแม่ของสหโคเจน ได้นำองค์ความรู้เชี่ยวชาญเข้ามาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด โดยโครงการนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของสหโคเจน ตามที่ราช กรุ๊ป ได้กำหนดให้เป็นแฟลกชิป ในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้ 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 สำหรับปีนี้จะเริ่มก่อสร้างและขายไฟฟ้าจากโครงการนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างและสามารถขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่เหลืออีกจำนวน 9 แห่ง ได้ทั้งหมดภายในปี 2566”

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวว่า การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากสหโคเจน แสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่าง พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ ราช กรุ๊ป ที่นอกจากจะเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนด้านเฮลท์แคร์ทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นพันธมิตรในด้านการลงทุนเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างการเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2566 โดยการลงนามรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงการการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาล ที่มีแผนขยายการลงทุนในอนาคต โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้บริหารจัดการด้าน ESG และปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการขยะและของเสียสู่ Zero Waste to Landfill กับโรงพยาบาลนำร่องในเครือฯ และขยายผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อีกในอนาคตด้วย”

 

สำหรับความร่วมมือในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) รับผิดชอบด้านการก่อสร้าง และดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ก่อนโอน Solar Rooftop ให้กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยมีมูลค่าการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1,500 ตันคาร์บอนต่อปี