วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
HEALTH

รพ.ไทยนครินทร์เปิดอาคารรังสีรักษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง “Eastern Cancer Network” ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งรับบริการที่เหมาะสม และเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งหน้าสู่การเป็น Hospital Of Choice in Eastern Bangkok & Eastern Thailand เปิดตัวอาคารรังสีรักษา หรือ Linac Center อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง “Eastern Cancer Network” เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับบริการที่เหมาะสม และเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์สหสาขาที่มีประสบการณ์

 

สำหรับบันทึกข้อตกลง “Eastern Cancer Network” ครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถรับการให้บริการและเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้น ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งในการบริหารจัดการในส่วนนี้ จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการที่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันเหมาะสมกับสิทธิ์การรักษา ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการฉายแสง ลดระยะเวลาการรอคอย เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ในการรักษา

 

นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพตะวันออก และภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไป รวมถึงโรคซับซ้อนในการรักษาอย่างโรคมะเร็ง จึงเปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติคในปี พ.ศ.2550 เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง และด้วยแนวโน้มของสถานการณ์โรคมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลพยายามอัพเดทเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ในครั้งนี้ได้เปิดอาคารรังสีรักษา (Linac Center) พร้อมจุดเด่นของการให้บริการรักษามะเร็งด้วยรังสีของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ คือเครื่องจำลองการฉายรังสีเพื่อล็อกเป้าหมายจุดที่ต้องการฉายรังสี หลังจากนั้นจะทำการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสี Vital Beam

 

ข้อดีของเครื่องคือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดผลกระทบจากการฉายรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะข้างเคียง ช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงในระยะยาวจากการฉายรังสี ซึ่งวิธีการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ใช้วิธีที่เรียกว่า Multidisciplinary Team หรือ MDT คือการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมแพทย์เฉพาะทางในหลายสาขาวิชา รวมถึงทีมพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์ เพื่อให้การวางแผนรักษามะเร็งระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ดี ได้มาตรฐานโดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่ต้องการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านมะเร็ง

 

สำหรับจุดเด่นและข้อดีของอาคารรังสีรักษาคือ เป็นอาคารที่แยกมาจากอาคารใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่น โดยส่วนใหญ่สถานพยาบาลที่มีการให้บริการรังสีรักษามักมีพื้นที่ร่วมกับการบริการรักษาผู้ป่วยประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจะไม่ปะปนกับผู้ป่วยกลุ่มอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาวะการติดเชื้อ เพราะในกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่เปราะบางติดเชื้อได้ง่าย

 

นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองของโรคมะเร็งว่า เมื่อก่อนนี้ ”มะเร็ง” เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และกลไกการเกิดโรคก็มีได้หลายแบบ ต่อมาทราบว่ามีหลายสาเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2533-2546 โครงการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ (Human Genome Project) สำเร็จ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับกายภาพ และหน้าที่ของ DNA ซึ่งเป็นเหมือนเทปบันทึกข้อมูลของมนุษย์ 2  สายมีลักษณะบิดเป็นเกลียวพันกันเหมือนลูกโซ่ มีข้อมูลทุกอย่างของมนุษย์บันทึกไว้เป็นข้อมูลของบุคคล แต่ละบุคคล(เฉพาะตัว) สิ่งที่พบเกี่ยวกับ DNA ทำให้ปัจจุบันการแพทย์ เป็นยุคของ Precision Medicine รู้จักกันในภาษาไทยว่า “การแพทย์ที่แม่นยำ’’ ทำให้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์มีความรู้มะเร็งมากขึ้น จนถึงแก่นสำคัญของเซลล์มะเร็ง คือ “Cancer DNA”

 

ดังนั้น วิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะการพัฒนาการวินิจฉัย ยารักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการรักษาด้วยรังสีรักษา ได้มีการพัฒนาเครื่องฉายรังสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนวัตกรรมชั้นสูง รวมทั้งเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อเลือกทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งคือ Cancer DNA ทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องฉายรังสีรักษา หรือ Linac ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งแบบที่แพทย์และผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนต้องการ นั่นคือ Personalized Healthcare ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลไทยนครินทร์แห่งนี้ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของทีมแพทย์สหวิชาชีพ และการสนับสนุนที่มุ่งมั่นของทีมบริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ “ We are Family “

 

ฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลไทยนครินทร์เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกกระบวนการการรักษา ตั้งแต่ป้องกัน ค้นหา รักษา ฟื้นฟู และติดตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยในปี 2566 โรงพยาบาลไทยนครินทร์กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 เรายังคงมุ่งมั่นรักษา และยังคงวางแผนการดำเนินการให้บริการรักษาในโรคต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคำนึงถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยจะมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยนำมาช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ค้นหารอยโรคได้ชัดเจน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ยังได้ปรับปรุงพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และมอบประสบการณ์การรับบริการให้กับทุกท่านอีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับการรักษาได้ที่ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  • โทร 02-3407777 ต่อ 1209 (รังสีรักษา)
  • โทร 062-5901919
  • Website  : www.thainakarin.co.th
  • Facebook : Thainakarin Hospital