วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
BUSINESS

สีเดลต้า “DPAINT” ตั้งเป้าปี 66 เติบโตต่อเนื่อง 25% มั่นใจฐานธุรกิจแข็งแกร่ง โชว์งบปี 65 เติบโตทั้งรายได้และกำไร ฝ่าวิกฤติราคาเคมี ชี้กำไร Q4 โตสูง 71%

 

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สีเดลต้า หรือ “DPAINT”  กล่าวว่า” ในปี 2566 นี้ DPAINT กำหนดเป้ารายได้ให้เติบโตประมาณ 25% โดยมุ่งขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดสีตกแต่งระดับพรีเมียม คุณภาพสูง ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ และมีอัตรากำไรที่ดี  ขณะเดียวกันบริษัทฯ วางเเผนที่จะรุกตลาดสีระดับกลาง ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของไทย โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเเบรนด์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้สูง บริษัทฯ ตั้งเป้าส่งออกสีทาอาคารใน CLMV ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มูลค่ากว่า 17,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม “VAKUUM Technology”  จากประเทศเยอรมนี และรุกตลาด Blue Ocean มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ทั้งสีทาอาคารและ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ กลุ่มเคมีก่อสร้าง และกลุ่มอื่นๆ เพื่อสนับสนุนอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับสูง และขยายฐานธุรกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้น”

 

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. สีเดลต้า หรือ “DPAINT” เปิดเผยถึงผลประกอบการประจำปี 2565  “บริษัทฯ มีรายได้รวม 899.7  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 749.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 52.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะร้านค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นรีเทล และร้านค้าปลีกดั้งเดิม โดยในงวด 12 เดือนของปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการสุทธิมาจากสีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่าในสัดส่วนร้อยละ 38.1 ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 29.6 ตามลำดับ และในไตรมาส 4 ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 250.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.8% มีกำไรสุทธิ 16.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะร้านค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นรีเทล และร้านค้าปลีกดั้งเดิม โดยในงวด 3 เดือนของปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการสุทธิมาจากสีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่าในสัดส่วนร้อยละ 40.2 ร้อยละ 28.5 และร้อยละ 31.3 ตามลำดับ ”

 

“DPAINT มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนใน บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์จำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำของไทย มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถือหุ้นในอัตรา 15% ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานะพร้อมประเมินมูลค่าบริษัทฯ ด้วยการลดกระแสเงินสดเสร็จสิ้นแล้ว โดย บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยืน

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับคณะผู้บริหาร โดยแต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO ร่วมกับนายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า นายมงคล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสี และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทยหลายแห่ง อาทิ กลุ่ม SCG (ปูนซิเมนต์ไทย) และ กลุ่ม บมจ. ทีโอเอ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่า 30 ปี จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ DPAINT ภายใต้แผนกลยุทธ์ผู้นำสีแห่งนวัตกรรม และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการขายสินค้า เพิ่มสินค้าเข้าขยายสู่ตลาด CLMV การร่วมทุนหรือเพิ่มพันธมิตร (Joint Venture) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการเพิ่มประสิทธภาพทีมงานขาย รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจให้มีความเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากลได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างดี”

 

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT กล่าวถึงการรับตำแหน่งว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ อย่างมาก ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบมจ.สีเดลต้า หนึ่งในผู้นำด้าน สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย การเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำ “DPAINT” ให้บรรลุเป้าหมายสอดรับกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาส ในการลงทุนทั้งทางด้านธุรกิจสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยจะนำศักยภาพพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาส่งเสริมและพัฒนาตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างมั่นคง”