วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
CSR

ฉลองครบรอบ 75 ปี “ห้างเซ็นทรัล” ผนึกพันธมิตร เดินหน้าสร้างความยั่งยืน ช่วยเหลือชุมชน – สังคมในทุกมิติ มอบเงินสนับสนุนกว่า 4 ล้านบาทแก่ 4 มูลนิธิ 

 

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เดินหน้า สานต่อนโยบาย CRC GREEN & SUSTAINABLE RETAIL กับการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบ เพื่อความยั่งยืนรายแรกของไทย ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือเติบโตแบบก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน ล่าสุด ในโอกาสฉลองครบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล จึงผนึกกำลัง MASTERCARD พันธมิตรแบรนด์สินค้าเด็กชุดชั้นใน แฟชั่นบุรุษ-สตรี ได้แก่ แบรนด์สินค้าเด็ก WANG DEK TOYS LAND, MEE BOW, CYBERDICT, TOY’S MART, ANGEL BABY และ MELANIE แบรนด์ชุดชั้นใน WACOAL,SABINA,GUY LAROCHELINGERIE,BSC LINGERIE และ BSC SOY แบรนด์แฟชั่นMLB, IGNIS ASIA รวมถึงแบรนด์ในเครืออย่าง DEFRY 01, EASY PIECES และ ALUMNUS และลูกค้าคนสำคัญ มอบทุนการศึกษาของใช้จำเป็น พร้อมสนับสนุนดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) รวมมูลค่า 4,861,314บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาท) มอบให้ 4 มูลนิธิ ได้แก่ (1) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย (2) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (3) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  (4) ยูนิเซฟ เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยห้างเซ็นทรัลจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านอย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ