วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
SOCIETY

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจัดงาน KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2022 เชิดชูความสำเร็จผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม

 

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศรางวัล “KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2022” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ พร้อมมอบรางวัลผลงานเบี้ยประกันยอดเยี่ยม ระดับสาขา และระดับบุคคล ให้แก่ผู้ทำผลงานผลิตภัณฑ์ประกันยอดเยี่ยม ในปี 2022

 

ในงานนี้ มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่  ไทยแลนด์ และฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำผลงานประกันยอดเยี่ยมประจำปี 2022 พร้อมร่วมประกาศพันธกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อครองใจลูกค้า และต่อยอดความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยมี ยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน และช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และประธานสายเครือข่ายสาขา และถาวร เชื้อเงิน  รองประธานสายเครือข่ายสาขา และผู้อำนวยการภาค เครือข่ายสาขา กทม.2 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี  โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้