วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
CSR

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ สานต่อโครงการ เติมอิ่ม..ยิ้มอุ่น ครั้งที่ 12 ’ ส่งมอบโซลาร์ รูฟท็อปให้โรงเรียนและวัดศรัทธาธรรม ย้ำพันธกิจ We Promise มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกมิติ

 

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานครบวงจรที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 44 ปี เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายความเชี่ยวชาญเข้าสู่ธุรกิจโซลาร์ รูฟท็อป ว่าไม่ใช่เพียงเพื่อการเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจใน Portfolio แต่ยังเป็นการผลักดันแนวคิดพึ่งพาพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอีกด้วย โดยหนึ่งในการตอกย้ำพันธกิจ ‘We Promise  มุ่งเคียงข้างสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น ได้แก่โครงการ ‘เติมอิ่ม…ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส’ ที่ดำเนินมาถึงครั้งที่ 12

 

ล่าสุด เราได้ส่งมอบบริการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ให้กับหลังคาโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และวัดศรัทธาธรรม อ.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม ด้วยกำลังขนาด 20 กิโลวัตต์ ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดิม คาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับทั้งวัดและโรงเรียนมากถึงประมาณ 1,800 หน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน ถือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางของชุมชน ทั้งยังส่งมอบแนวคิดตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในวงกว้างอีกด้วย ในโอกาสนี้บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ และสมาชิกในชุมชน รวมถึงร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย โดยโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และวัดศรัทธาธรรม จะถือเป็นสถานที่นำร่อง ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบคลังก๊าซของบริษัทที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นลำดับถัดไป”

 

พันธุ์ศิวลี สุขวรรณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และวัดศรัทธาธรรม ขอกล่าวขอบคุณดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ อย่างใจจริง สำหรับกิจกรรม เติมอิ่ม…ยิ้มอุ่น ที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นอกจากเข้ามาช่วยสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของวัดกับโรงเรียนแล้ว ยังมาพร้อมกับการบริจาคอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา พร้อมแก๊สหุงต้มเพื่อประกอบอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี ความช่วยเหลือนี้จะทำให้โรงเรียนและวัดสามารถใช้จ่ายเพื่อพัฒนาส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคาร จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับนักเรียน รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้กับเด็กรุ่นใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้นสืบไป”

 

“ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เชื่อมั่นในพลังของการคิดบวกผ่านการค้นคว้าหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในเชิงบวก หรือ Positive Progress การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับสังคมและชุมชนก็นับเป็นพันธกิจที่ตอกย้ำความเชื่อนี้เช่นกัน เราขอสัญญาว่าจะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สมกับความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมอบให้เรามาตลอด 44 ปีเช่นกัน” ชมกมล กล่าวทิ้งท้าย