วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
BUSINESS

“มาม่า” แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ คว้ารางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสารแบรนด์เอจ 

 

นายเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” เปิดเผยว่า การได้รับรางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจแบรนด์มาม่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “มาม่า” ให้มีคุณค่าและรสชาติที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มตามความต้องการที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

 

สำหรับการจัดงานเพื่อมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการยกย่องเกียรติยศแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ภายใต้โครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทยรายแรกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวม 23 ปี โดยทีมวิจัยนิตยสารแบรนด์เอจ ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของแวดวงการตลาดและมีพัฒนาการของงานวิจัยต่อเนื่องในแต่ละปี มีการออกแบบการทำผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศตามหลักการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน โดยผ่านความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งผลสำรวจของ Thailand’s Most Admired Brand ได้จัดอันดับแบรนด์ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้ลงนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online เพื่อเผยแพร่ พร้อมกับนำเสนอบทความที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จจากแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและการเป็นแบบอย่างให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบรนด์ไทยและแบรนด์จากต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือ Passion ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในการที่จะผลักดันให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ