วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
CSR

พฤกษา จัดงาน Demo Day ขับเคลื่อนสังคม หนุนธุรกิจเพื่อสังคมเติบโต สร้างการอยู่อาศัยที่ อยู่ดี มีสุข

 

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า พฤกษาจัดโครงการ  “Accelerate Impact with PRUKSA” ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรก  ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งมอบ “ปัจจัยสุข” ครอบคลุมทั้งการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี รวมถึงสร้างสรรค์สังคมชุมชนที่ดีอย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ต้องการการสนับสนุนในการขยายกิจการของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งพฤกษาได้มอบเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท มีการจัดเวิร์คชอปพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคมแต่ละทีม รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  รวมถึงการแนะนำ เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความสำคัญต่อการต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต   โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างผลประโยชน์ทางด้านสังคม (Social Profit) ให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

 

ในปีที่ผ่านมามี 5 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก และได้เข้าร่วมโครงการ 5 ทีม ร่วมสรุปผลงานในงาน Demo Day  ได้แก่ 1. บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Local Alike สตาร์ทอัพที่ให้บริการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมุ่งให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาชุมชนให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการขายสินค้าชุมชน และของอร่อยในชุมชน  2. บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เจ้าของแบรนด์ Buddy Homecare กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาผู้สูงอายุ และเด็กชาวเขาที่ขาดโอกาสในเวลาเดียวกัน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาศักยภาพเด็กชาวเขาด้วยการมอบทุน และอบรมความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในขณะเดียวกันก็พร้อมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ร่วมกับชุมชนและมูลนิธิต่างๆ 3. บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จํากัด  หรือ Vulcan Coalition สตาร์ทอัพสายเทคที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ให้คนพิการได้เข้ามาสอน และพัฒนาความฉลาดของระบบ AI (Artificial Intelligent) ในระบบ Chatbot พร้อมเป็น Live Agent สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 4. บริษัท แฮปปี้ กราวด์ จำกัด  เจ้าของแบรนด์ “Happy Grocers” 5. บริษัท บีทู ดับบลิว จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์ม findTEMP เชื่อมโยงบริการพนักงานพาร์ทไทม์และผู้ประกอบการ

 

“ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา พฤกษาได้จัดกิจกรรมร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคมทั้ง 5 ทีม โดยมีพนักงานของพฤกษาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยใช้ทรัพยากร และทักษะความรู้ทางด้านธุรกิจ และเน็ตเวิร์คภายใต้เครือข่ายของพฤกษา เพื่อร่วมผลักดัน ขยายผล โดยมุ่งให้แต่ละบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เราเห็นความพยายามและความตั้งใจของทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการในการแก้ไขปัญหาสังคม และพบอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ พฤกษาเองได้มีโอกาสสนับสนุนให้แต่ละทีมได้ก้าวไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งขั้น ยกตัวอย่างผลการดำเนินงานเพียงบางส่วน เช่น Buddy Homecare ซึ่งมีความคิดอยากทำเนอร์ซิ่งโฮมมา 10 ปีแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มทำ เมื่อได้มาร่วมโครงการกับเราใน 4-5 เดือนนี้ ก็สามารถทำให้ฝันเป็นจริง และได้เริ่มทำเนอร์ซิ่งโฮมแล้ว  หรืออีกทีม findTEMP เมื่อได้ร่วมโครงการนี้ มีพฤกษามาช่วยผลักดัน ความคืบหน้าในโปรเจคต่างๆ ที่วางแผนไว้ ก็สามารถทำให้สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

 

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA  ได้สร้างผลกระทบแก่สังคม ( Social Impact) ผ่านการสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคม โดยสามารถสร้างประโยชน์แก่คนในสังคมได้มากกว่าหนึ่งพันคน จึงเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และอยากให้บริษัทอื่นๆ มาร่วมช่วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม ขยายผลให้กับสังคมได้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการจัดโครงการเพียง 4-5 เดือนกับพฤกษานี้ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ปัญหาที่แต่ละบริษัทต้องการแก้ให้กับสังคมยังมีอยู่ และทั้ง 5 ทีม ยังต้องการรับการสนับสนุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง โดยหลังจากจบโครงการไปแล้วหวังว่า ทั้ง 5 ทีม จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปขยายผลต่อเนื่องต่อไป

 

เรารู้สึกภูมิใจที่พฤกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ ในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมได้มากขึ้น สำหรับพฤกษาเอง มีแผนที่จะจัดโครงการต่อเนื่องในปีนี้ นักธุรกิจเพื่อสังคมที่อยากร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ขอให้รอติดตามโครงการที่จะจัดขึ้น  ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ในช่วงไตรมาส 2 นี้”  นายอุเทนกล่าว