วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
CSR

แม็คโคร ปักหมุดผู้นำธุรกิจค้าส่งรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือผู้ผลิตรถ EV ระดับโลก ปล่อยขบวนเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด ตั้งเป้าใช้รถ EV กว่า 300 คัน ในอีก 3 ปี

 

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย กล่าวว่า แม็คโครมุ่งมั่นในการเป็นธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 แม็คโครจึงจับมือกับบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ผู้นำเข้ารถ EV แบรนด์ระดับโลก “FOTON” นำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า มาทดลองให้บริการเดลิเวอรี่แก่ลูกค้า ‘แม็คโคร โปร’ ในเขตบางบอน และปากช่อง – เขาใหญ่ พร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนรถขนส่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง ตั้งเป้ามากกว่า 300 คัน หรือกว่า 150,000 เที่ยวต่อปี ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 2,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 114,000 ต้น

 

“แม็คโคร ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ที่เป็นวิกฤติในขณะนี้  ดังนั้น เราจึงเดินหน้าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกวิถีทาง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของการทำธุรกิจ สำหรับภาคขนส่ง เราได้เริ่มนำรถพลังงานสะอาด หรือรถ EV เข้ามาใช้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแม็คโคร โปร โดยแม็คโครมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกปีนับจากนี้ เริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวเมืองใหญ่ และจะขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ การเดินหน้าโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการธุรกิจค้าส่งในการปรับระบบโลจิสติกส์ สู่พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่” นายธนิศร์ กล่าวเสริม

 

โครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างการดูแลสิ่งแวดล้อมของแม็คโคร ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ เช่น การลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ โครงการสาขาประหยัดพลังงาน (Green Store) หรือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน เพื่อลด PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก