วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
CSR

พิซซ่า ฮัท ปันสุข” จิตอาสาเพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ชนิดาภา เพ็ชรักษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับมอบปฏิทินเก่า สิ่งของอุปโภคและบริโภค และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา จากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริหารแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท 1150 ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “พิซซ่า ฮัท ปันสุข – An Equal Slice for Everyone”  โดยอาสาสมัครของ Pizza Hut ยังได้ร่วมกิจกรรมการเข้าเล่มหนังสืออักษรเบรลล์ สแกนหนังสือแบบเรียน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเมนูพิซซ่า-ไก่วิงสตรีท ให้แก่บุคลากรและนักเรียนฝึกอาชีพคนตาบอด ให้อิ่มอร่อยกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อคนตาบอด เมื่อเร็วๆ นี้