วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
SOCIETY

“JTS” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

 

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS  นำโดย ดร.พาวุฒิ ศรีอรัญญากุล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, สมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการ, แสงดาว เดชาดวงสกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยอัญชนา กัณหา (ผู้ดำเนินการประชุม) ร่วมกันจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ โดยมีวาระการประชุมสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณา ซึ่งได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ ณ อาคารจัสมินอินเตอร์ เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี