วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
SOCIETY

เอส แอนด์ พี’ มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ แด่กองทัพบก มูลค่า 625,500 บาท

 

มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เอส แอนด์ พี แด่กองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (กลาง) พล.อ.เจริญชัย  หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 4 จากขวา) พล.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 3 จากขวา) พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 2 จากขวา) และ  พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก (ขวาสุด) ร่วมรับมอบ ณ ห้อง 211 กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง รวมถึงเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกองทัพ และช่วยเหลือประชาชน รวมมูลค่า 625,500 บาท เนื่องในโอกาสที่บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปีพร้อมเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป