วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
CSR

ก้าวแรกที่ยั่งยืนจากดาวน์นี่ เปิดตัวโครงการ ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอมพลิกขยะมากกว่าสามพันกิโลกรัมเป็นห้องน้ำให้นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ดาวน์นี่ แบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ซักผ้า ในเครือบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม” จับมือโลตัส ตั้งจุดรับถุงเปล่าดาวน์นี่ใช้แล้ว เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

สิรินพร วัฒนะภราดร รองประธานกรรมการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร ประเทศไทย พม่าและลาว บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “P&G ทั่วโลกตั้งเป้าหมาย Net Zero 2040 ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทุกปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 โดยมีแนวทางการดำเนินงานเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนของแบรนด์ ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ใน 20 แบรนด์หลักและใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของซัพพลายเชน ที่ตั้งใจจะลดปริมาณการใช้น้ำสะอาดในระหว่างการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเริ่มการใช้พลังงานรีไซเคิล ในส่วนของชุมชน ที่ตั้งใจป้องกันการปล่อยไมโคร พลาสติกลงสู่มหาสมุทร สนับสนุนการรีไซเคิล และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ และท้ายสุดในส่วนของพนักงาน ที่บริษัทร่วมสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน”

 

หนึ่งในแบรนด์หลักของ P&G อย่างดาวน์นี่ ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ Net Zero ผ่านการเปิดตัวโครงการนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งองค์กรและผู้บริโภคให้เริ่มตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและพร้อมก้าวเข้าสู่ Net Zero ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างดี โดยคุณสิรินพร วัฒนะภราดร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดาวน์นี่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และในโครงการนี้เราอาสากำจัดขยะที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดาวน์นี่จะยังคงสืบสาน พัฒนา และแสวงหานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยนอกจากโครงการนี้แล้ว ดาวน์นี่ได้ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี ค.ศ. 2028”

 

พร้อมทั้งตอกย้ำว่า “โครงการดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแบรนด์ในการประกาศจุดยืนที่ยั่งยืน โดยในช่วงที่กำลังใกล้เปิดเทอม นักเรียนกำลังกลับเข้าสู่โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ การสร้างให้โรงเรียนมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ ดาวน์นี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในทุกครัวเรือน จึงขออาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มรอยยิ้ม ด้วยการสร้างห้องน้ำที่เหมาะสม โดยห้องน้ำแห่งนี้จะมอบรอยยิ้มให้ทั้งน้อง ๆ นักเรียน และมอบรอยยิ้มให้กับเราทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้น่าอยู่ ด้วยการลดขยะและเปลี่ยนถุงดาวน์นี่ใช้แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

 

ในโครงการนี้ ดาวน์นี่จะนำถุงเปล่าที่รวบรวมจากผู้บริโภคและที่ไม่ได้มาตรฐานจากสายการผลิต พร้อมทั้งขยะบรรจุภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชน คัดแยกให้ถูกต้องและส่งต่อให้กับ Habitat for Humanity หรือมูลนิธิที่อยู่อาศัย เพื่ออัพไซเคิลกลายเป็นวัสดุในการสร้างห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อิฐบล็อค (ECO Brick) อิฐบล็อคประสาน แผ่นหลังคา (ECO Roof) และแผ่นไม้ประดับ (ECO Wood) ซึ่งผ่านกระบวนการบดอัดและขึ้นรูปแบบ Stone Polymer Composite โดยตลอดทั้งโครงการมีเป้าหมายที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3,633 กิโลกรัม มาใช้ในการอัพไซเคิลดังกล่าว โดยวัสดุก่อสร้างแต่ละชิ้น ผลิตจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

  • อิฐบล็อค (ECO Brick) 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากถุงเปล่าดาวน์นี่และขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ  0.35 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 1,800 ก้อน คิดเป็น 630 กิโลกรัม
  • อิฐบล็อคประสาน 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 3 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 465 ก้อน คิดเป็น 1,395 กิโลกรัม
  • แผ่นหลังคา (ECO Roof) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 20 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 72 แผ่น คิดเป็น 1,440 กิโลกรัม
  • แผ่นไม้ประดับ (ECO Wood) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 1.4 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 120 แผ่น คิดเป็น 168 กิโลกรัม

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสองคลอง ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนคลองขวาง ต.หนองจอก จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนสกัด 80 ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา รวมมูลค่าก่อสร้างกว่า 1.5 ล้านบาท โดยคาดว่าห้องน้ำจะสำเร็จพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 นี้

 

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้เปิดตัวสมาชิกล่าสุดของครอบครัวดาวน์นี่ กัปตันดาวน์นี่ ที่พร้อมมาปกป้องและรังสรรค์โลกที่สวยงามของเราไปพร้อมกัน โดยได้ทำการแสดงเปิดตัวร่วมกับใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ชณัฐ วุฒิวิกัยการ ที่มาร่วมแบ่งปันวิธีการซักผ้าอย่างไรให้รักษ์โลกและโลกรัก พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์สายกรีนที่มาร่วมสร้างสีสัน อย่างอินทิพร แต้มสุขิน และคุณอิงกมล จามิกรณ์

 

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะให้โลกของเรากับ #ดาวน์นี่กลิ่นหอมรักษ์โลก #DownyScentfortheBetter ในโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยการนำถุงเปล่าดาวน์นี่รุ่นหรือขนาดใดก็ได้ ทำความสะอาดหลังใช้เสร็จ และมาส่งมอบที่กล่องรับบริจาคในห้างโลตัส 62 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Downy Thailand