วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
BUSINESS

บุญรอดฯ คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 หนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่อง 3 ปี

 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” หนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานที่สุดในระดับเอเชีย 3 ปีติดต่อกัน จากนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคน ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ Bringing Joy To Life ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับทั้งคนในองค์กรและส่งต่อให้ผู้คนในสังคมเป็นพื้นฐานการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาตลอด 90 ปี คือการมีบุคลากรคุณภาพ ทุกคนล้วนมีส่วนในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เราต้องการทำให้คนของเรามีความสุข ได้รับการดูแลที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถ ที่สำคัญคือทุกคนต้องทำงานเป็นทีม ต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เติบโต

 

สุนิษฐ์ สก๊อต Head of Organization Capability ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวเสริมว่า “คน” ถือเป็นหนึ่งเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดระยะเวลา 90 ปี ในการ “สร้างคน” ตามวิถีของบุญรอดฯ คือการให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะวัฒนธรรม “คนเก่ง” และ “คนดี” ควบคู่กันไป ขณะเดียวกันก็ไม่มองข้ามการดูแลให้พนักงานทุกคนอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือแม้กระทั่งผลตอบแทนที่ได้รับ ที่ผ่านมาเราจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุงบรรยากาศในการทำงานให้ดีมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้พนักงานได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ดีที่สามารถส่งมอบความสุขและสร้างประโยชน์ให้ผู้คนในชุมชนและสังคมไปพร้อมกันได้ และนำมาซึ่งพื้นฐานสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด”

 

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 หนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานที่สุดในระดับเอเชีย จัดโดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียที่มอบรางวัลให้องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย 3 ปีต่อเนื่องของบุญรอดฯในปีนี้ บริษัทฯยังสามารถทำคะแนนรวมสูงสุดในหมวด Think, Feel & Do ที่มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ด้วย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี ส่งเสริมความสุขของพนักงานภายในองค์กร พร้อมสนับสนุนโอกาสเติบโตของพนักงาน โดยปี 2566 มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมกว่า 286 บริษัท