วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
IT

มจพ. มอบหุ่นยนต์ไอพ่น-หุุ่นฉายแสงให้กับ”ฟาร์มเฮ้าส์”

 

รับมอบหุ่นยนต์สู้โควิด  ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  พร้อมคณาจารย์ร่วมพิธีมอบ หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส กับหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง (UVC) ให้กับ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) และนายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” นับเป็นสำเร็จอีกขั้นของผลงานการคิดค้นและพัฒนาของ มจพ. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

 

สำหรับนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส และ หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ในครั้งได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ซึ่งถือเป็นการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดให้นักวิจัยที่จะสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านโครงการสหกิจศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างสององค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป