วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
BUSINESS

เจนเนอราลี่ลุยตลาดประกันชีวิตไตรมาสสุดท้ายของปีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รับวิถี New Normal การออม

 

เจนเนอราลี่ เผยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนไลฟ์สไตล์บนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คนไทยใส่ใจการออมมากขึ้น เตรียมพร้อมส่งผลิตใหม่ “เจน เวลธ์ชอยส์ 90/16” ลุยตลาดประกันชีวิตไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ชูจุดเด่นทางเลือกสู่ชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน รับเงินคืนตั้งแต่ปีแรก คุ้มครองยาวตลอดชีวิต ตั้งเป้าเจาะกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวในอนาคต เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภาพรวมของตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในช่วงปี 2563 ถึง ปัจจุบัน ตลาดประกันชีวิตทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยปัจจัยสำคัญ คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์บนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการให้ความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ยังหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการออม การซื้อกองทุน และอื่นๆ  รวมถึงการซื้อประกันชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อนำมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต”

 

ล่าสุด บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นการเติบโตของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่  “เจน เวลธ์ชอยส์ 90/16” (Gen Wealth Choice 90/16) เพื่อลุยตลาดประกันชีวิตไตรมาสสุดท้ายปี 2564 โดยชูจุดเด่นด้วยการมอบทางเลือกสู่ชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมการันตีรับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีแรก คุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ย 16 ปี รับเงินคืนรวมตลอดอายุสัญญาสูงสุด 857.75% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา ขึ้นอยู่กับอายุรับประกันภัย และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถรับประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ไปจนถึง 44 ปี

 

“ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  เจน เวลธ์ชอยส์ 90/16” (Gen Wealth Choice 90/16) จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองในชีวิตตนเอง และ การส่งต่อความมั่นคงในชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนรัก” นายชวลิต กล่าวทิ้งท้าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือโทร. 02-022-8220  (เจนเนอราลี่ เซนเตอร์ อาคารสาทรธานี 1) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

* ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา ขึ้นอยู่กับอายุรับประกันภัย ตัวอย่างที่แสดงคำนวณจากผู้สมัครเอาประกันภัย