วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
SOCIETY

อยากสวยต๊าช!! แบบปลอดภัย

 

ล่าสุด รมย์รวินท์ คลินิก ภายใต้การบริหารงานของ “มาดามจอย-ขวัญฤทัย” เป็นคลินิกเดียวที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย SHA จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

 

สอบถามโปรแกรมต่าง ๆ ได้ที่

www.romrawinclinic.com

โทร 080-1539000 ,080-1549000