ILC มอบเจลแอลกอฮอล์ ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ 

 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด หรือ ILC หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ นำโดย นางสาวบุษบา จินตโสภณ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ และนายธนัตถ์กานต์ นิติเมธีวัชร์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ Honei V BSC จำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 2,450,000 บาท ให้กับนายวันชัย คงเกษม (ซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งมอบและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 และก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน