วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
BUSINESS

“MONO” จัดประชุมสามัญผู้หุ้นถือหุ้นประจำปี 2567

 

นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, พงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ ณ สเตเดียม29 โมโน ทเวนตี้ไนน์ สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี