วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
CSR

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

 

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาคกลาง, คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต, คุณเกรียงศักดิ์ วิริโยสุทธิกุล ผู้จัดการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และทีมพนักงานของ 3BB และโมโน ร่วมเดินทางเข้าช่วยเหลือชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “เตี้ยนหมู่” เพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ณ เขตพื้นที่ชุมชนวัดบ้านแดง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเต้า อ.บางบาล เมื่อวันก่อน