วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ENTERTAINMENT

กรีน-รอน เสริมพลังบุญ ร่วมจิตกุศลบูชา พระสุนทรีวาณี

 

นางเอกสาวสุดฮอต กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ควงเพื่อนซี้สายบุญ “รอน-ภัทรภณ โตอุ่น” ลุยกรุงหลังปลดล็อก!!! เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ชมวังชมวัดกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กราบสักการะ “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์)เสริมพลังบุญหนุนดวงชะตาปังๆๆ

 

โดยทั้งคู่ขอเป็นจิตอาสาร่วมกุศลเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บูชาปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรม “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์) เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศนเทพวราราราม และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

ทั้งกรีนและรอน เลยขอแวะเช็คอินชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่วัดสุทัศน์ฯ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หลวงพ่อโตในพระอุโบสถ กราบพระกริ่ง และกราบสักการะ พระสุนทรีวาณี พุทวัจนะ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเมื่อได้รับฟังการบรรยายถึงประวัติของพระสุนทรีวาณี ยิ่งรู้สึกปิติอิ่มเอมใจเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

 

โดยประวัติภาพพระสุนทรีวาณี เป็นรูปเปรียบพระธรรม เขียนขึ้นตามนิมิตของ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รูปที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๒๐ – ๒๔๔๓) เกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนา พระสูตรสัททาวิเศษในคัมภีร์สุโพธาลังการซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ถอดจากคัมภีร์ดังกล่าวมาเป็นคาถาสําหรับบริกรรมภาวนาวนา

 

มุนินฺทวทนมฺพุช-  คพฺภสมฺภวสุนฺทรี

 

ปาณีนํ สรณํ วาณี  มยฺหํ ปิณยตํ มนํฯ

 

แปลว่า “วาณีคือนางฟ้า (พระไตรปิฎก) มีความงามอันเกิดแต่ห้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี (พระพุทธเจ้า) เป็นที่พึ่งที่ระลึกของสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอาบฯ” แล้วจึงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ เจ้ากรม (แดง) เขียนขึ้นแสดงเป็นบุคลาธิษฐานสื่อให้เห็นพระธรรมคำสั่งสอนจากนามธรรมอันยากให้เข้าใจให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ลักษณะของภาพเป็นภาพเขียนสีประดับไว้ในกรอบไม้แกะสลักปิดทอง เขียนรูปนางอัปสร ซึ่งเปรียบเป็นพระธรรมหรือพระไตรปิฎก ประทับขัดสมาธิราบบนดอกบัวซึ่งหมายถึงพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า หัตถ์ข้างซ้ายหงายวางไว้บนตัก และทรงแก้ววิเชียร หมายถึง พระนิพพาน หัตถ์ข้างขวาแสดงอาการกวักเรียกให้มาดู ตามที่มาในพระธรรมคุณคือ “เอหิปัสสิโก” มีรูปมนุษย์ชายหญิงนั่งอยู่บนดอกบัวข้างซ้ายและขวา มีรูปนาค พรหม เทพยดาและสัตว์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงหมู่สัตว์และรูปสระนํ้า หมายถึงสังสารวัฏฏ์ เบื้องหลังมีประภามณฑลรัศมีเหนือสุดเป็นภาพเขียนลายกนกผูกลายหน้ากาล  กล่าวโดยสรุปแล้วตามภาพพระบฏนี้ เป็นการแสดงอุบายโกศลในการสอนคติธรรมตามพระคาถาพระสุนทรีวาณีดังนี้ “บุคคลผู้ใดได้พึงปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นย่อมพ้นสภาวะทุกข์ มีจิตที่ผ่องใสปราศกิเลส และที่สุดจะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแห่งวัฏฏสงสาร น้อมเข้าสู่พระนิพพานเปรียบเสมือนดวงแก้ววิเชียรอันผ่องใสในหัตถ์ซ้าย”

 

นับเป็นโอกาสดีของทั้งคู่ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี ท่านเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ได้มอบของที่ระลึก หนังสือสวดมนต์ และพระสุนทรีวาณีแบบพกติดตัวเพื่อการบูชา  โดย กรีน-รอน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะบูชา “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์) ประดิษฐาน ณ วิหารหลวง พร้อมร่วมเป็นสะพานบุญเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา สั่งจองปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรม “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์) ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกตามความศรัทธา

 

ติดต่อได้ที่ศาลาสัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม  โทร. ๐๖ ๓๖๕๔ ๖๘๒๙ , ๐๙ ๕๙๙๕ ๔๕๑๙ Facebook : ทุนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช และร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดสุทัศนเทพวราราม (ทุนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช) เลขที่บัญชี ๑๐๗-๓-๙๒๑๖๕-๘ โดยผู้สั่งจองสามารถรับพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป