วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
BUSINESS

มิตรผล จัดแคมเปญสุดปัง “อ้อยสดมิตรผลให้โชค จับแหลก แจกจริง ทุกวันพฤหัส” ชวนเกษตรกรตัดอ้อยสด พร้อมเตรียมรับโชค มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท ตลอด ธ.ค.64 – มี.ค.65 นี้

 

มิตรผล เผยกลยุทธ์ใหม่ ผุดแคมเปญ “อ้อยสดมิตรผลให้โชค จับแหลก แจกจริง ทุกวันพฤหัส” ต้อนรับฤดูกาลเปิดหีบอ้อยแบบจัดหนักจัดเต็ม ชวนชาวไร่คู่สัญญาและผู้รับเหมาขับรถบรรทุก ตัดอ้อยสด รับสิทธิ์ลุ้นโชคทันที แบบพิเศษกว่าใคร ด้วยสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลใหญ่มากมาย เช่น  รถจักรยานยนต์ ทองคำเส้น ตู้เย็น น้ำตาลมิตรผล ปุ๋ยซอยล์เมต รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 นี้

 

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผล เปิดเผยถึงแคมเปญดังกล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล ตั้งเป้ารับอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 95% ในฤดูหีบอ้อยปี 2564/2565 นี้ เพื่อเป้าหมายการสร้างอ้อยสด 100% ในปีต่อไป โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จากการเผาพืชผลทางเกษตรหรือเศษชีวมวล ในปีที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลมีอ้อยสดเข้าหีบจำนวนกว่า 10 ล้านตัน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 127,000 ตันคาร์บอนต่อปี โดยนอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่อ้อยสมัยใหม่และรณรงค์ให้ชาวไร่ปรับเปลี่ยนมาตัดอ้อยสด ลดการเผา ที่กลุ่มมิตรผลทำมาอย่างต่อเนื่องนั้น เรายังพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน”

 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล ได้รณรงค์ให้เกษตรกร ตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนความรู้ในการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ตามหลัก “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่เน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างพอเหมาะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุชีวมวลทางการเกษตร เช่น ใบอ้อยที่ได้จากการตัดอ้อยสด ด้วยการรับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้

 

แคมเปญ “อ้อยสดมิตรผลให้โชค จับแหลก แจกจริง ทุกวันพฤหัส” โดนใจขนาดนี้ ชาวไร่คู่สัญญาและผู้รับเหมาขับรถบรรทุกสามารถร่วมลุ้นโชคในแคมเปญนี้ได้ เพียงตัดอ้อยสดส่งโรงงาน รับสิทธิ์ไปลุ้นทันที เพื่อร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย โดยจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีหลังเปิดหีบอ้อย โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 09 ธันวาคม 2564 – 24 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น

 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการร่วมแคมเปญได้ที่ด้านอ้อยของโรงงานน้ำตาลมิตรผลทั้ง 7 จังหวัด โดยเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด