วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
IT

บราเดอร์ คลอดแคมเปญ การันตีร้านนี้ขายวัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์กู้วิกฤติหมึกปลอมระบาด ลุยกวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายหมึกปลอม หลังไลฟ์สไตล์นิวนอร์มอลเปลี่ยน คนหันมาทำงานและเรียนออนไลน์ดันดีมานต์พุ่ง

 

บราเดอร์ เตือนผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอลให้ระวังหมึกปลอม หลังพบระบาดหนักช่วงโควิด-19 วอนอย่าโฟกัสที่ราคาเป็นสำคัญ หวั่นจะไม่ได้รับสิทธิ์การประกันหากตรวจพบว่าเครื่องพิมพ์เสียจากการใช้หมึกปลอมหรือหมึกเทียบเท่า เดินหน้าจับมือภาครัฐกวาดล้างแหล่งผลิต และจำหน่ายเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค พร้อมออกแคมเปญ “การันตีร้านนี้ขายวัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์” สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

 

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าหมึกปลอมมีลักษณะและส่งผลเสียเป็นอย่างไร ส่งผลให้มีสัดส่วนผู้บริโภคที่ยังคงใช้หมึกปลอมหรือหมึกเทียบเท่าค่อนข้างสูง บราเดอร์จึงกำหนดให้การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทย ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นเพราะสะดวกและลดความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ไม่ได้เห็นสินค้าที่ซื้อรวมถึงร้านค้าที่จำหน่าย จึงเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้ขายที่ไม่โปร่งใสนำสินค้าที่ไม่ตรงปกมาจำหน่ายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อจำนวนมาก เพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพต่ำ

 

“บราเดอร์ ได้เดินหน้าดำเนินคดีกับแหล่งผลิตและจำหน่ายหมึกปลอมมา 3-4 ปีรวม 10 ครั้ง แต่ก็ยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี โดย 7 ครั้งที่เข้าดำเนินคดีเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เติบโต”  นายธีรวุธ กล่าวถึงภาพรวมการปราบปรามที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์เดินหน้าสร้างความมั่นใจ และดำเนินการปราบปรามคือภารกิจหลักที่บราเดอร์มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

 

นายณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์ เชื่อว่าหากผู้บริโภคเข้าใจ ปริมาณการเลือกซื้อหมึกปลอมหรือเทียบเท่าจะลดลง ปัจจุบันยอมรับว่า “ราคาที่ถูกกว่า” เป็นจุดขายหลักที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อประกอบกับความไม่รู้ถึงผลกระทบที่ตามมาว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้หมึกปลอม หรือ เทียบเท่า ยังสามารถจำหน่ายได้ โดยปัจจุบันหมึกแท้มีราคาที่ไม่ได้สูงไปกว่าหมึกปลอมหรือเทียบเท่ามากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณหมึกที่สามารถใช้ได้จริงตามที่ระบุไว้ที่กล่องหรือฉลากผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้สัดส่วนของหมึกปลอมหรือเทียบเท่ายังมีไม่ถึง 30% ของภาพรวมทั้งตลาด แต่ด้วยวิกฤติโควิด-19 นั้นผลักดันให้ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น วิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการเครื่องพิมพ์และสินค้าที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้สัดส่วนดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางบราเดอร์เล็งเห็นว่าเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รวมถึงรณรงค์ให้ใช้วัสดุการพิมพ์แท้ควบคู่ไปด้วย

 

“ที่ผ่านมาพบปัญหาเครื่องพิมพ์ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ ส่วนหนึ่งมาจากการใช้วัสดุการพิมพ์แบบเทียบเท่าหรือปลอม บริษัทฯ จึงต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้เครื่องพิมพ์หันมาใช้วัสดุการพิมพ์แท้เพื่อคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์ ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานพิมพ์และเครื่องพิมพ์ รวมถึงได้สิทธิประโยชน์และความคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว ขณะเดียวกันไม่กระทบต่อเงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่องด้วย” นายณเอก กล่าวเสริม

 

ทั้งนี้ หมึกพิมพ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะถูกผลิตมาเพื่อรองรับเฉพาะรุ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ และรักษาประสิทธิภาพการพิมพ์ของเครื่องให้ใช้งานได้ทนทานและยาวนาน  แต่ปัจจุบันมีการผลิตหมึกพิมพ์ปลอมหรือหมึกพิมพ์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Remanufactured การนำตลับหมึกแท้ที่ใช้หมดแล้วมาเปลี่ยนใส่ชิ้นส่วนใหม่เข้าไป และ Compatible ตลับหมึกเทียบเท่าที่ทำชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด “บราเดอร์เน้นการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมึกแท้ที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางอนไลน์ ของบราเดอร์และช่องทางออฟไลน์โดยร่วมมือกับช่องทางจำหน่ายติดตั้งสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเช่นกัน โดย บราเดอร์ได้เดินหน้าแคมเปญ “การันตีร้านนี้ขายวัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์” พร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นว่า ได้รับหมึกแท้ของบราเดอร์แน่นอน”  นายณเอก กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแคมเปญ

 

ปัจจุบัน ช่องทางการขายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “การันตีร้านนี้ขายวัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์” มีทั้งสิ้น 44 ราย แบ่งเป็นในกทม. 16 ราย และในต่างจังหวัด 28 ราย โดยทางบราเดอร์ยังคงมีการร่วม มือกับช่องทางการขายรายใหม่ๆ เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์นี้เพิ่มอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค

 

#brotherPRnews