วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
SOCIETY

อว. พร้อมส่งมอบความสุขให้เด็กๆทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรม On Sites, On Hands, Online อยู่ที่ไหนก็เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ได้

 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเราในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สำหรับในปีนี้ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวงการอุดมฯ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และหน่วยงานเอกชนกว่า 27 หน่วยงาน

 

ร่วมกันจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ขึ้นในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวความคิดหลักของปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความน่าสนใจและความสนุกในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการคิดให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.กิจกรรม On Sites 2.กิจกรรม On Hands และ 3.กิจกรรม Online

 

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในส่วนของการจัดกิจกรรม On Sites เนื่องจากเป็นการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นงานในส่วนของ On Sites จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่น้องๆ และเยาวชนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สนุก ณ สถานที่จริง แต่มีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกิจกรรมออนไลน์ สามารถมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ บนพื้นที่จัดงานทั้ง 8 แห่ง คือ

 

 • เทคโนธานี อพวช. คลองห้า (วช./ปส./มว./สวทช.)

 

 • จัตุรัสฯ เดอะสตรีท รัชดา (ศูนย์วัฒนธรรมฯ/ชมรมเลโก้)

 

 • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร./อพวช.)

 

 • จัตุรัสวิทยาศาสตร์ โคราช (มทส./สซ./สดร./อพวช.)

 

 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

 

 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องครักษ์ (สทน.)

 

 • Saima Park Avenue นนทบุรี

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดงานยังคงยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยได้มีการจัดมาตรการการตรวจคัดกรอง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรอบบริเวณการจัดงาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในการแสดงผลการฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ขณะร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน

 

ด้าน กิจกรรม On Hands จะเป็นกิจกรรมที่เราจัดส่งสื่อการเรียนรู้ และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage  “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue” เพื่อรอรับสื่อการเรียนรู้ไปให้เล่นสนุกถึงบ้านอีกด้วย

 

มาถึงกิจกรรม Online ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานถนนสายวิทยาศาสตร์ใน ปี 2565 นี้ ซึ่ง สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้ง ในรูปแบบ Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง Facebook Fanpage หลากหลายกิจกรรม สุดสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมาย อาทิ

 

 • กิจกรรม What Am I กายวิทย์ คิดสร้างสรรค์

 

 • กิจกรรม Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว

 

 • กิจกรรม Makers ส่งกล่องนักประดิษฐ์

 

 • กิจกรรม STKC CLUB

 

 • กิจกรรม GISTDA (สทอภ.)

 

 • กิจกรรมตะลุยแดนมหัศจรรย์อุทยานพฤกษศาสตร์

 

 • กิจกรรมอะไร อะไร ก็… แก้ว

 

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ กล่าวทิ้งท้ายว่า น้องๆ เยาวชนสามารถร่วมกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ได้ทั้ง 3 รูปแบบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องๆ มาร่วมเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ไม่มีในตำราเรียน เปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

 

สำหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดตามความสนุกได้ที่ Facebook Fanpage “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue” โดยสามารถอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.nsm.or.th และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1791 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือสแกน QR Code เพื่ออัพเดทกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ