วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
SOCIETY

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ – ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์ใช้วิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีอาจารย์ อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ พัทยา จ. ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้