วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
SOCIETY

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ชวนส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

 

ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  เป็นตัวแทนส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 245 ชุด มูลค่า 612,500 บาท โดยมีการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดย บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) และประชาชนที่ร่วมระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม (taejai.com) เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีเครื่องมือในการดูแล โอบอุ้มจิตใจได้ผ่อนคลาย ช่วยเสริมสุขภาพใจที่ดี และหวังให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการรับมือกับโรคมะเร็งได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสมดุล