วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
CSR

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) มอบชุดตรวจ ATK ให้ร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจก่อนการกลับมาเปิดให้บริการ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสาธารณสุขควบคู่กัน

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าระดับพรีเมี่ยม ได้มอบชุดตรวจ ATK รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศกว่า 200 ราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการและสำหรับพนักงานภายในร้าน สร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจร้านอาหารและร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการช่วงกลางเดือนมกราคม ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไร้กังวลขึ้นอีกขั้น

 

รัชนาทร เลาหพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DMHT ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เราตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และการให้บริการผู้บริโภคในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายต้องมาพร้อมกับมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เข้มงวด DMHT จึงได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศของเรา ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเข้ารับการบริการของผู้บริโภค สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันไป”

 

ล่าสุด รัฐบาลได้มีประกาศปรับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถทำได้ในเวลาไม่เกิน 21.00 น. และจะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสถานบริการอื่น ๆ เช่น ผับ บาร์ ยังคงจำเป็นต้องปิดบริการ แต่สามารถเปิดบริการได้หากมีการเตรียมความพร้อมและปรับรูปแบบการบริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กําหนด และได้รับอนุญาตภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี พ.ศ. 2563 DMHT ได้สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 DMHT มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมากกว่า 26,000 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้กับร้านค้าพาร์ทเนอร์ พร้อมจัดทำแนวทางการให้บริการภายในร้านค้าในช่วงแพร่ระบาด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการบริการที่ถูกสุขลักษณะ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ร่วมควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมธุรกิจให้กลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อย่างปลอดภัย DMHT มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ผู้ค้าและอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวและบริการกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง