วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
SOCIETY

NT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายสมยศ สุนทรวิภาต และนายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการ การจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง