วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
BUSINESS

กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลผู้เอาประกันด้วย 3 มาตรการความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความกังวลของผู้เอาประกันภัย จึงออกมาตรการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบเงื่อนไขพิเศษ ขยายความคุ้มครองประกันสุขภาพ – ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง กรณีติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเปิดโครงการ BLA Health Partner Care@Home ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 2 เพื่อดูแลผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ประชาชนต่างให้ความสนใจกับการทำประกันสุขภาพมากขึ้น ซึ่งประกันสุขภาพนับเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของครอบครัวจากค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด กรุงเทพประกันชีวิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบความคุ้มครองที่เพียงพอ จึงได้ออกแบบแผนความคุ้มครองที่สามารถรองรับค่ารักษาในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาแบบสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงการดูแลได้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นทางการแพทย์

 

และเพื่อคลายความกังวลใจให้กับผู้เอาประกันภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ บริษัทจึงได้มอบ 3 มาตรการความช่วยเหลือต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการขยายความคุ้มครองประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมกรณีได้ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่รับวัคซีน การปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับประกันสุขภาพ กรณีติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และกลุ่มค่าชดเชยรายวัน รวมถึงการเปิด โครงการ BLA Health Partner Care@Home ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อมอบความอุ่นใจและดูแลเคียงข้างผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตทุกท่าน สามารถรับบริการได้โดยไม่จำกัดกรมธรรม์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด”

 

นายแพทย์เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า “BLA Health Partner Care@Home เป็นโครงการที่ศูนย์บริการการแพทย์ กรุงเทพประกันชีวิต ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างการกักตัวและพักฟื้น โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการฯ คอยติดต่อกับลูกค้าภายใต้ความดูแลและพร้อมช่วยเหลือหากผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม เช่น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จัดหา Hospitel ตลอดจนมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา โดยโครงการ Care@Home นี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เอาประกันภัยกว่า 200 ราย ที่เข้ารับบริการในปีที่ผ่านมา

 

และเพื่อมอบการดูแลอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการของโครงการ Care@Home ต่อเป็นเฟส 2 โดยผู้เอาประกันภัยที่มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 สามารถขอรับบริการผ่านอีเมล blahealthpartner@bangkoklife.com หรือ LINE @blahealthpartner (ระบบอัตโนมัติ) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง”

 

นอกจากนี้ บริษัทยังพร้อมให้บริการด้านกรมธรรม์ต่าง ๆ ผ่านระบบบริการออนไลน์ ทั้งบนเว็บไซต์ ไลน์ ออฟฟิเชียล และแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกัน กู้กรมธรรม์ ยื่นเคลมและตรวจสอบสถานะการเคลม ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อความสะดวกสบายของผู้เอาประกันในทุกสถานการณ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่ Call Center โทร. 02-777-8888 หรือเว็บไซต์ https://bit.ly/BLA-Covid-Support