วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
HEALTH

ไบโอซายน์ (BIS) พัฒนาชุดตรวจโควิด RT PCR โดยคนไทย ต่อยอดขยายตลาดสู่สินค้าส่งออก

 

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังคงระบาดต่อเนื่อง จากสายพันธุ์เดลต้า สู่สายพันธ์ใหม่ โอไมครอน ซึ่งล่าสุดได้พัฒนาเป็น สายพันธุ์โอไมครอน AB.2 พบผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 363 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.6 ล้านคน โดยพบการระบาดถึง 96 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันการการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจเบื้องต้นแบบ ATK และตรวจอีกครั้งด้วยชุดตรวจแบบ RT-PCR เมื่อพบว่ามีผลเป็นบวก เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ

 

กลุ่มบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS บริษัทไบโอเทคชั้นนำของไทย ได้พัฒนาชุดตรวจโควิด แบบ RT PCR มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของไทย ที่ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนชุดตรวจ ลดการนำเข้า ซึ่งยอดขายชุดตรวจโควิด RT PCR ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากเริ่มจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและห้องแล็ปปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

 

นสพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปีที่ผ่าน กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR เป็นรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับอนุญาติจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 และมีการใช้จริงในโรงพยาบาล และห้องแล็ปปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ ด้วยคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ราคาคุ้มค่า ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้ และแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจในประเทศได้เป็นอย่างดี

 

“ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ว่าโรคโควิด-19 อย่างสายพันธุ์ โอไมครอน อาจจะไม่รุนแรงเท่าสายพันธ์ต่างๆ ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น และนอกจากเชื้อโควิดจะทำให้คนติดเชื้อและเป็นพาหะ ก็ยังพบการรายงานถึงเชื้อที่ปนเปื้อนไปกับสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งและผลไม้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทย อีกทั้งประเทศต่างๆ เริ่มกำหนดมาตราการกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในสินค้านำเข้าโดยวิธี RT-PCR  เพื่อลดควบคุมการแพร่ระบาดและนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้

 

“กลุ่มไบโอซายน์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของชุดตรวจจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจ แบบ Real Time PCR อย่างต่อเนื่อง ขยายไปสู่การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหารได้อีกด้วย  และการพัฒนานวัตกรรมนี้ทำให้ชุดตรวจ RT-PCR Angentex COVID-19 ของกลุ่มไบโอซายน์ได้รับรางวัล The International Innovation Awards 2021 รางวัลระดับโลกที่ยกย่องและให้การยอมรับนวัตกรรมที่โดดเด่น กลุ่มไบโอซายน์ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านไบโอเทคเพื่อช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขของไทยและของโลก อีกทั้งยังต้องการช่วยภาครัฐและภาคเอกชนในการลดค่าใช้จ่ายของในเรื่องต้นทุนการนำเข้า และลดการขาดดุลทางการค้าของประเทศไทย”

 

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมไบโอเทคของประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน