วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
SOCIETY

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัล Sustainability Award – S&P Global Silver Class 2022 ขึ้นแท่นผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ 3 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

 

กลุ่มมิตรผล ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัล Sustainability Award – S&P Global Silver Class 2022 ขึ้นแท่นผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ 3 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมได้รับเลือกเป็นสมาชิกในรายงานความยั่งยืน (The Sustainability Yearbook Member 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร ประจำปี 2564 (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ของ S&P Global ซึ่งมีมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลกที่เข้ารับการประเมินใน 61 อุตสาหกรรม โดย S&P Global นั้น เป็นผู้ประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ รวมทั้งประเมินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 65 ปี ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามหลักปรัชญา “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ผ่านการดำเนินงานใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มมิตรผลที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป