วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
CSR

ไลอ้อน มุ่งส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดี ผ่านโครงการ “LION Handwashing Station” มอบตู้ล้างมือให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา ให้ปรับจาก NewNormal สู่ NextNormal ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคต่างๆ ซึ่งเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

 

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางธุรกิจเพื่อนำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค ยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยล่าสุดได้มอบตู้ล้างมือ จำนวน 1 ตู้ พร้อมโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดทองบน เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

“การมอบตู้ล้างมือดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการไลอ้อน สถานีมือสะอาด (LION Handwashing Station) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของไลอ้อน ที่มุ่งให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องสุขอนามัยของคนในสังคม เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากไปสัมผัสกับเชื้อโรค ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ การล้างมือจึงมีความสำคัญในการป้องกันการติดต่อ และแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ

 

โดยการสนับสนุนตู้ล้างมือให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เป็นการนำร่องโครงการ ซึ่งหลังจากนี้ไลอ้อนมีแผนจะมอบตู้ล้างมือให้กับชุมชนต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยให้เห็นความสำคัญของการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากเชื้อโรค” สายพิณ ประจงพงส์พันธ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ HBA บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาอีกด้วย การสาธิตและการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผู้สูงอายุต่างเห็นความสำคัญว่า การล้างมือ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค รวมถึงเป็นการควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก