วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
SOCIETY

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯรุ่นที่3 ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม

 

นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 อาทิ นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ นายชวลิต หวังธำรง นายวิภู รักษ์นภาพงศ์ เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ระดับภูมิภาคอาเซียนและเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาประยุกต์ใช้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้