วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
IT

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นเปิดตัวบริษัทใหม่ ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่นมุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัลโซลูชันอย่างเต็มตัว

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ป จำกัด (FUJIFILM Business Innovation Corp.) ได้ประกาศควบรวม บริษัท โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด (HOYA Digital Solutions Corporation) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 และได้เริ่มดำเนินการต่อในชื่อ บริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด (FUJIFILM Digital Solutions Co., Ltd.) ในวันเดียวกัน หลังจากประกาศเข้าซื้อกิจการด้วยการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

ทั้งนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านโซลูชันอย่างเต็มตัว (Digital Transformation) เพื่อต่อยอดการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำด้านเอกสาร ควบคู่กับธุรกิจด้านเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน โดยจากการควบรวมดังกล่าว ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยดึงศักยภาพของ โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น (HDS) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในฐานะพาร์ทเนอร์ระดับ Gold Partner ของไมโครซอฟต์ ประกอบกับองค์ความรู้ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ที่ถูกสั่งสมผ่านโซลูชันในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ จนผนึกกำลังได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้ ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น กลายเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ Digital Transformation (DX)”

 

สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจนี้ให้เป็นหนึ่งในแกนหลักของบริษัท ควบคู่กับธุรกิจด้านเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน บริษัทใหม่จะนำศักยภาพของ โฮยา ดิจิทัล โซลูชั่น (HDS) นำมาปรับโฉมกระบวนการทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่ใช้ไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิ AI (Artificial Intelligence) และ IoT (Internet of Things) ร่วมกับองค์ความรู้และโซลูชันในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล

 

อามาเนะ อิโนอุเอะ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราจะเชื่อมโยงไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 กับแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้โซลูชันที่หลากหลายในการสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสื่อสาร การจัดการเอกสาร การนำเข้าข้อมูล ไปจนถึงระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล”

 

นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น และบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้านการจัดการ การซื้อจัดจ้าง/กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขาย จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานที่สำคัญขององค์กรทั้งหมด (Mission-critical Enterprise System) รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลอื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ไมโครซอฟต์ไดนามิก 365 แทน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างธุรกิจ และเป็นการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาภายในองค์กร (DX) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการธุรกิจสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขาย การตลาด การขนส่ง และการบัญชี กระบวนการทั้งหมดจะเป็นก้าวใหม่ที่ทำให้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น สามารถสร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น และทางด้านไมโครซอฟต์พร้อมร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น โดยจะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดค้นนวัตกรรม ปรับโฉมอุตสาหกรรม และสร้างความก้าวหน้าทางสังคม

 

สำหรับในประเทศไทย ได้จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาธุรกิจด้านโซลูชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยถือเป็นบริษัทย่อยบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้