วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
SOCIETY

ไฮเออร์ ให้เธอร่วมส่งกำลังใจให้เด็กและเยาวชน ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เขตภาคเหนือ ส่งมอบชุดกระเป๋าถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

ธเนศร์ บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร และปิยะศักดิ์ ศรีบัว ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกแบรนด์ ไฮเออร์ (Haier) ส่งมอบชุดกระเป๋าถุงยังชีพ “ไฮเออร์ ให้เธอ” พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 320 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลในเขตภาคเหนือ โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนเป็นผู้รับมอบ พร้อมมี วิชญาพร คงบุญวิจิตร์, พิลาวัลย์ อรวงศ์ไพศาล และวีระศักดิ์ พุทธิไสย ให้เกียรติร่วมงาน ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ