วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
CSR

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ร่วมลดมลพิษทางอากาศ Big Cleaning ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า แจกต้นไม้ดูดซับมลพิษ ในโครงการอากาศสะอาด

 

มลพิษทางอากาศเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุง โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้เกิดอากาศสะอาดเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยองค์กรหัวใจสีเขียวอย่าง เอ็ม บี เค ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมมากมายภายใต้โครงการ MBK Green Heart ชุมชนไทย หัวใจสีเขียว ล่าสุดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในงาน โครงการอากาศสะอาด เขตปทุมวัน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ กรมควบคุมมลพิษ

 

นอกจากนี้ เอ็ม บี เค ได้นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ร่วมออกบูธกิจกรรมการดำเนินธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม แจกต้นไม้ดูดซับมลพิษให้ประชาชนทั่วไป พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning ล้างทำความสะอาดตลอดแนวถนนและฟุตบาท โดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้า

 

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “ถ้าทุกคนทุกหน่วยงานช่วยกัน เขตปทุมวันก็จะปราศจากฝุ่นละออง อากาศสะอาดขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเอ็ม บี เค มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฉีดพ่นน้ำเพื่อลด PM2.5 อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมายังได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเกาะกลางถนนเส้นพระราม 1 ส่งมอบพื้นที่สวนสีเขียวในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางถนนแยกปทุมวัน ร่วมปลูกและมอบต้นเหลืองปรีดียาธรให้สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อร่วมกันลดควันดำ มลพิษบนท้องถนน เพิ่มอากาศสะอาด สร้างพื้นที่สีเขียว คืนความร่มรื่นน่าอยู่ในเขตปทุมวัน และภายในปีนี้ยังคงเดินหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีครับ”