วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
BUSINESS

SABUY รุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ครบวงจร ทุ่มกว่า 80 ล้านบาท เข้าถือหุ้นกลุ่มโอมันนี่ และคาร์ฟินน์ ขยายอาณาจักร พร้อมต่อยอด “SABUYVerse” Ecosystem

 

“SABUY” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รุกธุรกิจ สินเชื่อสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Finance) และ สินเชื่อรถยนต์ รับตลาดสินเชื่อเติบโตแรง เข้าถือหุ้นใหญ่ 60% ใน “กลุ่มโอมันนี่” และเข้าลงทุนใน คาร์ฟินน์ เจาะสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร เสริมศักยภาพธุรกิจแกร่ง หนุนเติบโตต่อเนื่อง

 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้กรอบการเข้าลงทุนเข้าซื้อเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับกลุ่มบริษัทโอมันนี่ (“OMoney”) ด้วยมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถือหุ้น 100% ใน 3 บริษัท ในกลุ่มบริษัทโอมันนี่ ประกอบไปด้วย บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Finance) และเป็นผู้พัฒนาระบบ Application และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ด้วยใบอนุญาต Pico Finance ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด พร้อมทั้งมีระบบ Digital Lending ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ HR Payroll สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ Pico Finance ได้ทันที อีกทั้งระบบ Digital Lending ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใชกับธุรกิจสินเชื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้กลุ่มโอมันนี่ มี MOU กับผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีฐานลูกค้ากว่า 4 แสนราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใน SABUY Ecosystem ทั้งยังต่อยอดกับธุรกิจและบริการทางการเงินอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่เป็นลูกจ้างโรงงาน และแรงงานต่างด้าว

 

  1. เข้าลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (“CarFinn”) มูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ CarFinn และเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ CarFinn ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของ CarFinn สำหรับ CarFinn ประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดหาสินเชื่อรถยนต์ทุกประเภทแบบครบวงจรให้กับลูกค้า รวมถึงการปล่อยกู้เงินให้กับลูกค้าสำหรับปิดบัญชีเดิม (Refinance) และการปล่อยกู้เงินด่วนระยะสั้นให้กับลูกค้าที่ต้องการเงิน โดยใช้ Digital Platform และ Online Marketing เป็นหลัก เช่น Facebook Google และ YouTube เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ลดต้นทุนและสามารถบันทึกพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ในความร่วมมือกันครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะช่วยเสริมศักยภาพระบบ Ecosystem ของบริษัทฯให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  ซึ่งจะมีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานลูกค้าสินเชื่อให้แก่ SABUY Capital และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ ให้แก่ SABUY Maxi เนื่องจากได้ CarFinn ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อมาเป็นพันธมิตร นอกจากนี้ SABUY Capital จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ CarFinn จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เพื่อให้ CarFinn นำไปขยายธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

 

นอกจากนั้นแล้ว SABUY ยังได้วางแผนในการลงทุนเรื่องบุคลากรด้วยการเปิด SABUY Campus เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของ SABUY และพันธมิตร รวมไปถึงยังสามารถใช้ในการเป็นสถาบันเพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น SABUY ยังมีแผนที่จะพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่ๆ ด้วยการแสวงหา และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SABUYVERSE ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของปี 2565 และตั้งเป้าการเติบโตของทั้งองค์กรอย่างก้าวกระโดดภายในปีนี้