วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
SOCIETY

“MONO NEXT” บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

 

กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ ใช้ในสื่อการเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยได้รับเกียรติจาก ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทิน ณ สำนักบริหารมูลนิธิฯ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ