วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
SOCIETY

TRIP เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

 

นางอาทิชา นราวรวัชร ผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (TRIP) และนพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นักวิจัยสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศประเทศ (IHPP) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบบริการทางสังคม-ตอบสนองความต้องการของคนพิการทุกประเภท โดยมีนายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการ กลุ่มสานพลังเครือข่าย และกิจการพิเศษมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้การต้อนรับฯ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ พัทยา จ. ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้